logo
Nav opener icon

Jämställdhet, Genus & Ledarskap (JGL)

nyhet

2023.10.11

Syftet med utbildningen Jämställdhet, genus och ledarskap (JGL) är att ge kunskap om könsstereotypa normer och attityder som motverkar jämställdhet. JGL ger dig som ledare verktyg att kunna leda, styra och rekrytera på ett jämställt och inkluderande sätt. JGL är ett utbildningskoncept som har utvecklats under drygt 15 års tid. Över 2500 chefer och ledare inom staten och Försvarsmakten, regioner och kommuner samt näringslivet har genomgått utbildningen.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt