logo
Nav opener icon

Newstartmetoden

Newstartmetoden är en välkänd metodik som utvecklats i över 20 år. Det är en process som vi använder inom alla våra karriärutvecklingskoncept och utbildningar.  

nyhet

2024.01.15

Newstartmetoden består av de tre monumenten, Inåt – Självinventering, Utåt – Omvärldsinventering och Framåt – ta beslut och målsättning.   

 

INÅT – Självinventering  

Karriärdilemma 

Värderingar 

Intressen 

Personliga egenskaper 

Personliga färdigheter 

Kunskaper / Kompetenser 

Arbetsområden 

 

UTÅT – Omvärldsinventering 

Personlig arbetsmarknad 

Alternativa utvecklingsvägar 

Kartlägga interna arbetsmarknaden 

Kartlägga externa arbetsmarknaden 

Informationsintervjuer 

Kartlägga och utveckla strategier för att bygga nätverk  

Övertygelser och Hinder 

 

FRAMÅT – Fatta beslut och sätt mål 

Utvecklingsplan 

Ta stegen mot uppsatt mål 

Jobbfokus 

Kort- och långsiktiga mål 

Hinder  

Cv och brev, intervju 

Linkedin profil 

Fortsatt coaching 

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt