logo
Nav opener icon

Skapa psykologisk trygghet med ett coachande ledarskap!

När människor känner att deras åsikter är viktiga och att de har en röst som hörs, blir de mer benägna att ta risker och att utforska nya idéer.

nyhet

2023.12.11

Inlägget handlar om psykologisk trygghet och vad det innebär och varför coachande ledarskap är viktigt i skapandet av det. I slutet presenteras förslag på hur du kan arbeta med coachande ledarskap.

Vad är psykologisk trygghet?

Det är en känsla av att man kan uttrycka sig fritt utan rädslan för att det ska få negativa konsekvenser. Att känna sig trygg i att det man säger inte ska leda till negativ feedback, kritik, avisande eller nedvärdering.

Vad är fördelarna med att skapa psykologisk trygghet?

Det finns många fördelar och kreativitet samt innovation föds som bäst i en kultur där man inte är rädd för att misslyckas.

Vad kan man göra som ledare för att öka känslan av psykologisk trygghet?

Att föra en kommunikation som gör att alla känner sig trygga och inte riskerar att känna sig ”fel”. En bra sådan kommunikationsmetodik är det coachande förhållningssätt.

Varför är det viktigt?

Psykologisk trygghet är viktigt i arbetslivet eftersom det främjar öppen kommunikation, innovation och kreativitet. När medarbetare känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och idéer utan rädsla för kritik eller negativ feedback, kan de känna ökat engagemang och motivation i sitt arbete. Det kan också öka deras självkänsla och tillit i sin förmåga att bidra på bästa sätt till sitt företag.

Hur kan ett coachande förhållningssätt bygga psykologisk trygghet?

Lyssnandet! Att man som ledare använder sin förmåga att lyssna, ställa frågor och ge feedback för att hjälpa medarbetare att navigera genom utmaningar och att uppnå mål.

▪️ Att stödja, uppmuntrar och hjälpa medarbetare att utveckla och förbättra sina färdigheter.

▪️ Att hjälpa medarbetare att hitta egna lösningar och att utveckla sin potential.

▪️ Att i första hand ställa frågor som hjälper medarbetarna att reflektera och hitta egna svar och i sista hand ge råd eller instruktioner. Finns inte kunskapen där så erbjuder man möjlighet till att få tillgång till råd och instruktioner.

Ett coachande ledarskap bidrar till att skapa en miljö där människor känner sig accepterade, respekterade och uppmuntrade i att uttrycka sina tankar och idéer.

▪️ När människor känner att deras åsikter är viktiga och att de har en röst som hörs, blir de mer benägna att ta risker och att utforska nya idéer.

▪️ Genom att föra samtal som baseras på nyfikenhet, utforskande och inkluderande ökar tilliten till ledaren och en atmosfär av trygghet infinner sig.

Detta gör det möjligt för medarbetarna att vara mer öppna och transparenta om sina problem och utmaningar eftersom de inte känner sig bedömda eller dömda. I en sådan miljö kan medarbetarna känna sig bekväma med att ställa frågor, be om hjälp och få feedback, vilket kan hjälpa dem och hela organisationen att växa och utvecklas.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt