logo
Nav opener icon

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

nyhet

2023.10.11

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är en utbildning som fokuserar på gruppdynamik, individens påverkan på gruppen och olika faser av grupputveckling. Genom att tillsammans med andra träna på aktivt lyssnande, reflektion och feedback ökar du din självinsikt och förmåga till problemlösning. Vid kursens avslut gör vi en individuell utvecklingsplan för att du ska kunna implementera kunskaperna i din arbetsvardag.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt