logo
Nav opener icon

Om KC Group

Vi erbjuder professionella konsulter och coacher som tillsammans bildar en mångfald av spetskompetenser som stärker ledare, företag och organisationer.

Vi stödjer kompetensutveckling, förändringsprocesser, organisationsutveckling både utifrån våra färdiga koncept och behovsanpassade lösningar.

Vi är övertygade om vi kan skapa ett bättre klimat på arbetet så kommer människor må bättre och det i sin tur påverka nästa generation positivt.

Det tror vi att vi kan göra tillsammans med dig som ledare.

För varje uppdrag oavsett det är en enskild individuell coaching eller ett större uppdrag, genomför vi en kvalitetssäkrad analys, kartläggning och matchning.

Vi är anordnare av bidragsberättigat stöd för hälsofrämjande insatser

Vi finns utspridda över hela Sverige och verkar inom många olika branscher och områden.

Vår metodik

Allt vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och vår metodik utgår från fem forskningsbaserade och beprövade teoretiska ramverk som syftar till att stärka självkänsla och öka självinsikt.

Positiv psykologi (Seligman, 2002), Neurovetenskap (Gospic & Falk, 2015; Rocks, 2014; Wells, 2008)​, Målsättningsteori (Doran, 1981; Elliot & Church, 1997; Locke & Latham, 2002), Self Determination Theory (motivationsteori) (Ryan & Deci), Systemteori (Senge, 2006).

​Det är alltid du som individ som är utgångspunkten för vårt arbete.

Vår historia

Sedan starten 2011 har vi haft många uppdragsgivare inom både offentlig sektor och näringsliv. I början hette vi Kommuncoacherna och fokuserade på chefscoaching inom olika kommuner.

Uppmuntrade av de första årens givande samarbeten började vi bredda basen av uppdragsgivare. Stora och mångåriga uppdrag för bland andra Kriminalvården och Migrationsverket följde. I dag har vi nationella ramavtal med nio av Sveriges största myndigheter, flera regioner och universitet, samt över 30 kommuner.

Uppdragen vi utför inom offentlig sektor är föremål för ytterst omfattande utvärdering, vilket vi har stor nytta av i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Glädjande nog har våra insatser bedömts vara mycket effektiva.

På senare år har vi blivit alltmer efterfrågade även av näringslivet. Vi har också etablerat nya tjänsteområden genom att förvärva andra välrenommerade företag.

Info section image

Våra konsulter finns över hela landet

Våra konsulter och coacher bildar tillsammans en mångfald av spetskompetenser som stärker ledare, företag och organisationer. Vi finns utspridda över hela Sverige och verkar inom många olika branscher och områden.

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt