logo
Nav opener icon

Gruppcoaching

Gruppcoaching handlar om att coacha individer i grupp som ska utvecklas tillsammans individuellt i grupp. Gruppen behöver inte nödvändigtvis vara ett team som arbetar tillsammans, utan det kan vara en grupp av individer med liknande utvecklingsmål, till exempel chefer som strävar efter att växa i sina roller.

nyhet

2023.12.10

Gruppcoaching handlar om att coacha individer i grupp som ska utvecklas tillsammans individuellt i grupp. Gruppen behöver inte nödvändigtvis vara ett team som arbetar tillsammans, utan det kan vara en grupp av individer med liknande utvecklingsmål, till exempel chefer som strävar efter att växa i sina roller. Coachen arbetar med att hjälpa gruppen att utvecklas utifrån gruppen och dess individers önskan om att uppnå ett mål. 

Här ges stort utrymme för reflektion, erfarenhetsutbyte och lärande av varandra. Att ta hjälp av varandra i att få syn på beteenden, styrkor och strukturera upp tankar och idéer.

Gruppcoaching innebär att individerna coachas tillsammans i en grupp, där fokus ligger på deras individuella utveckling.

Vad du kan förvänta dig av gruppcoaching

Individuell utveckling i grupp: Varje individ i gruppen har möjlighet att arbeta med sina personliga utvecklingsmål och strävar mot att uppnå dem, även om de inte nödvändigtvis samarbetar som ett team.

Reflektion och erfarenhetsutbyte: Gruppcoaching ger rikligt utrymme för reflektion och möjlighet att dela erfarenheter och insikter med varandra.

Lärande i grupp: Deltagarna kan lära av varandras perspektiv, insikter och lösningar, vilket kan vara mycket berikande.

Stöd och samhörighet: Gruppmedlemmarna ger varandra stöd och skapar en känsla av samhörighet i arbetet med att uppnå sina individuella mål.

Synliggörande av beteenden och styrkor: Gruppcoaching kan hjälpa deltagarna att få insikter om sina beteenden, styrkor och svagheter genom samarbete med andra och coachens stöd.

Gruppcoaching är en effektiv metod för personlig utveckling som utnyttjar styrkan i gruppdynamik och gemenskap. Den ger deltagarna möjlighet att växa och uppnå sina mål samtidigt som de dra nytta av samhörigheten och erfarenhetsutbytet i gruppen.

 

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt