logo
Nav opener icon

Teamcoaching

Teamcoaching utgår från systemteori, d v s teamet coachas som ett system. Det är teamet i sin helhet som coachas. Teamet kan tex vara en ledningsgrupp. Processen är konkret kopplad till och mäts mot verksamhetens mål och teamets egen utveckling.

nyhet

2023.12.10

Teamcoaching utgår från systemteori, d v s teamet coachas som ett system. Det är teamet i sin helhet som coachas. Teamet kan tex vara en ledningsgrupp. Processen är konkret kopplad till och mäts mot verksamhetens mål och teamets egen utveckling.

Teamcoaching är en utvecklingsprocess för team som behöver finna samsyn, stärka samarbete, arbeta fram gemensamma mål och strategier, hitta sätt att stötta varandra och bäst utnyttja olikheter och kompetenser.

Vad du kan förvänta dig av teamcoaching

Samsyn: Att hjälpa teamet att hitta gemensam samsyn och förståelse för dess mål och arbete.

Samarbete: Att stärka samarbetsförmågan och förmågan att arbeta effektivt tillsammans som ett team.

Gemensamma mål och strategier: Att arbeta tillsammans för att formulera och implementera gemensamma mål och strategier.

Stöd och utnyttjande av olikheter: Att utnyttja teammedlemmarnas olikheter och kompetenser på ett positivt sätt och stödja varandra.

Verksamhetsmål: Att se till att teamets arbete och utveckling är i linje med organisationens övergripande mål.

Teamcoaching är en kraftfull metod för att förbättra teamets prestation och samarbete. Genom att fokusera på teamets dynamik och mål kan teamet nå sin fulla potential och leverera resultat i linje med organisationens vision och mål.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt