logo
Nav opener icon

Psykologisk Trygghet

Psykologisk trygghet handlar om att skapa en miljö där medarbetare känner sig bekväma att dela idéer, uttrycka åsikter och ta risker utan rädsla för negativa konsekvenser. Det leder till ökad trivsel, bättre konflikthantering, minskad stress och ökad kreativitet bland medarbetare.

nyhet

2024.03.14

Vad är psykologisk trygghet?

Monica Capotondi från KC Group och Katarina Zell som är expert på ämnet berättar.

Psykologisk trygghet handlar om att skapa en miljö där medarbetare känner sig bekväma att dela idéer, uttrycka åsikter och ta risker utan rädsla för negativa konsekvenser.
Det leder till ökad trivsel, bättre konflikthantering, minskad stress och ökad kreativitet bland medarbetare.

Varför psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet är avgörande för att det ska vara så effektivt som möjligt. För att det ska finnas innovation. Att må bra och känns sig trygg och få vara i en bra arbetsmiljö.

Det handlar om att se till att det finns en öppen kommunikation: När människor känner sig trygga i sin arbetsmiljö är de mer benägna att dela sina idéer, åsikter och bekymmer utan rädsla för att misslyckas eller bli utskämda. Öppenhet, trygghet gör också att teamet löser problem snabbare och bättre. I en trygg arbetsmiljö känner människor sig fria att experimentera, göra misstag och lära av dem utan rädsla för bestraffning eller förnedring. Detta främjar en kultur av kontinuerlig förbättring och personlig utveckling.

Beteenden: Att teamets medlemmar tar ansvar för sina handlingar och utvecklar beteenden som stödjer gruppen och bidra till gruppens mål.
Tillit: När teamet känner sig trygga med varandra, byggs tillit upp över tid. Detta skapar en positiv arbetsmiljö där människor kan lita på varandra för att utföra sitt arbete och backa upp och stötta varandra när det behövs.
Coachande ledarskap/kommunikation: Minskar stress och konflikter. När människor känner sig trygga och respekterade på sin arbetsplats minskar risken för stress och konflikter. Detta kan leda till en ökad trivsel och produktivitet. Du som ledare är inte den som löser problem utan teamet.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt