logo
Nav opener icon

Diplomerad karriärcoach – jobbcoach, HR & rådgivare

Utbildningen riktar sig mot jobbcoacher, HR och rådgivare som vill utvecklas inom karriärutveckling för att vägleda klienter i att hitta sysselsättning, karriärväxling, hantera karriärdilemman och förändringar inom yrkeslivet.

nyhet

2024.01.15

Diplomerad Karriärcoach! 

Kursen är ger dig utökad kompetens inom karriärplanering. Vi går igenom din roll som ofta består av många delar; rådgivare, coach, handledare och instruktör. Du får en gedigen verktygslåda och metodik inom karriärcoaching & självinventering som grundas på vår metod, Newstartmodellen som leder klienten – Inåt, Utåt och Framåt. Kursen ger dig färdigheter att hantera olika situationer som hinder, svåra samtal och även ren praktisk rådgivning i utåt fasen.   

 Diplomerad karriärcoach bidrar till en utökad kompetens inom karriär, en egen personlig och professionell utveckling samt en vedertagen metodik som grund och stöttning framåt.  

 

Övergripande mål

Att utbilda jobbcoacher inom karriärutveckling för att vägleda klienter i att hitta sysselsättning, karriärväxling, karriärdilemman, förändringar inom yrkeslivet – det som behövs för framtida yrkesval. Kunskaperna blir också användbara i andra sammanhang.     

 

Varför denna kurs? 

Newstartmetoden är en process som ger dig ett stort stöd i hela processen i mötet med en klient eller medarbetare, du erhåller en Diplomering och en stor verktygslåda i din roll. En stor behållning är din egna personliga utveckling i processen som grundas inom dig – Inåt, utåt och framåt!  

 

Utvecklingsmål för deltagarna 

 • Utökad kompetens inom karriärplanering   
 • Verktyg och metodik inom karriärcoaching och självinventering som stödjer en process som går Inåt, Utåt och Framåt.  
 • Djupare självinsikt att se sina styrkor och utvecklingsområden hos sig själv   
 • Färdigheter att hantera olika situationer, svåra samtal och deltagare   
 • Baskunskaper i coachande förhållningssätt i  
 • Inspiration till personlig och professionell utveckling   

   

  Utbildningsinnehåll

    

Modul 1–2. Inåt    

 • Karriärcoachning – karriärverktyg/metodik (kortlekar som verktyg)   
 • Värderingar – intressen – kompetens – arbetsområden   
 • Rollen som karriärcoach – klientupplägg distans – provklient  

     

Modul 3. Utåt    

 • Framtidsvision – ta med inåt i utåt –målverktyg   
 • Alternativa utvecklingsvägar – informationsintervjuer – nätverk   

    

Modul 4 – 5. Framåt    

 • Övertygelser – hinder – svåra samtal – begränsande tankar, stress 
 • Verktygslådan med metoder – varumärke   
 • Cv och ansökningsbrev – klientmöten – handlingsplan – intervjuträning – utvecklingsplan   

  

Praktisk Information: 

Datum: Ges på förfrågan. Varje modul är 3 h lång, och utbildningen pågår under ca 3-5 månader. 

Pris: 14 900 SEK ex moms 

Plats: Vi utbildar främst digitalt men erbjuder även kurser som är hybridlösningar för de som önskar på förfrågan.    

Utbildningen är upplagd på 5 moduler som vardera är 3 timmar. Beräkna även tid för hemuppgifter mellan modulerna, duo eller triadcoaching samt provklient.    

För mer information eller intresseanmälan kontakta: anna.svard@kc-group.se 

 

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt