logo
Nav opener icon

Diplomerad karriärcoach – Studie & karriärvägledare

Utbildningen riktar sig mot handledare, rådgivare och coacher inom studie- och karriärutveckling för att vägleda studenter i att hitta rätt sysselsättning, utbildning, yrkesval och strategier för att bygga sitt egna varumärke.    

nyhet

2024.01.15

DIPLOMERAD KARRIÄRCOACH –Studie- och karriärvägledare  

 

Utbildningen är ger dig utökad kompetens inom karriärplanering. Vi går igenom din roll som ofta består av många delar; rådgivare, coach, handledare och instruktör. Du får en gedigen verktygslåda och metodik inom karriärcoaching & självinventering som grundas på vår metod, Newstartmodellen som leder studenten/klienten – Inåt, Utåt och Framåt. Kursen ger dig färdigheter att hantera olika situationer som hinder, svåra samtal och även ren praktisk rådgivning i utåt fasen.   

Diplomerad karriärcoach bidrar till en utökad kompetens inom karriär, en egen personlig och professionell utveckling samt en vedertagen metodik som grund och stöttning framåt.  

Utbildningen ger inte bara en utökad kompetens, självinventering, verktyg och plattform, det kan även bli en gemensam arbetsmetodik i ert eget team när ni är flera kollegor som går. En sammanhållning och utökad teamkänsla hos arbetsgruppen. Vi erbjuder därför alltid slutna utbildningar när man är ett team som vill utvecklas tillsammans.  

 

Övergripande mål

Att utbilda handledare, rådgivare och coacher inom studie- och karriärutveckling för att vägleda studenter / klienter i att hitta rätt sysselsättning, utbildning, yrkesval och strategier för att bygga sitt eget varumärke. Det som behövs för framtida yrkesval. Kunskaperna blir också användbara i andra sammanhang. Vi stöttar även på möjliga upplägg i grupp med studenter och enskilda träffar.   

 

Varför denna kurs? 

Newstartmetoden är en process som ger dig ett stort stöd i hela processen i mötet med en klient eller medarbetare, du erhåller en Diplomering och en gedigen verktygslåda i din roll. En stor behållning är din egna personliga utveckling i processen som grundas inom dig – Inåt, utåt och framåt!  

Lite medryckande text för den som ska köpa utbildningen 

Utbildningen ger inte bara en utökad kompetens, självinventering, verktyg och plattform, det kan även bli en gemensam arbetsmetodik i ert eget team när ni är flera kollegor som går. En sammanhållning och utökad teamkänsla hos arbetsgruppen. Vi erbjuder därför alltid slutna utbildningar när man är ett team som vill utvecklas tillsammans.  

 

Verktygslåda

 • Ni får 5 kortlekar med tillhörande häften att arbeta i.   
 • Modeller att använda i grupper och samtal (SMARTA mål, Vision pil, Livshjul, förändringsprocess osv)  
 • Framåt kit för studenten kring Linkedin   
 • Modulernas innehåll 
 • Samt övriga medskick som kan vara hjälpsamma  
 •  

Utvecklingsmål för deltagarna

 • Utökad kompetens inom studie- och karriärplanering   
 • Verktyg och metodik inom vägledning och coaching, och en stor självinventering som stödjer en process som går Inåt, Utåt och Framåt.  
 • Djupare självinsikt att se sina styrkor och utvecklingsområden hos sig själv   
 • Färdigheter att hantera olika situationer, svåra samtal och deltagare   
 • Inspiration till personlig och professionell utveckling.  
 • Kunskap kring hinder, stress och övertygelser  
 • Rollbeskrivningar (coach, handledning, rådgivning)  
 • Kompetens i att förbereda studenten ut i yrkeslivet med material och träning  
 • Stöttning i mötesstruktur för grupper och individuellt  

   

  Utbildningsupplägg

 

Modul 1–2. Inåt   

 • Rollen inom karriärcoachning – karriärverktyg/metodik (kortlekar som verktyg)   
 • Värderingar – intressen – kompetens – arbetsområden   
 • Rollen som karriärcoach – klientupplägg distans – provklient  

 

Modul 3. Utåt   

 • Framtidsvision – ta med inåt i utåt –målverktyg   
 • Alternativa utvecklingsvägar – informationsintervjuer – nätverk   

 

Modul 4 – 5. Framåt   

 • Övertygelser – hinder – svåra samtal – begränsande tankar, stress 
 • Verktygslådan med metoder – varumärke   
 • Cv och ansökningsbrev – klientmöten – handlingsplan – intervjuträning – utvecklingsplan   

 

Praktisk Information: 

Pris: 14 900 SEK ex moms 

Plats: Vi utbildar främst digitalt men erbjuder även kurser som är hybridlösningar för de som önskar på förfrågan.    

Utbildningen är upplagd på 5 moduler som vardera är 3 timmar. Beräkna även tid för hemuppgifter mellan modulerna, duo eller triadcoaching samt provklient.    

För mer information eller intresseanmälan kontakta: anna.svard@kc-group.se 

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt