logo
Nav opener icon

Hjärnan på jobbet – Effektivt ledarskap, stresshantering & beslutsfattande

nyhet

2023.10.11

I vår utbildning ”Hjärnan på jobbet” fokuserar vi på att rusta dig som ledare för att möta de utmaningar som dagens snabbrörliga förändringsmiljö innebär. Vi erbjuder insikter som är grundade i hjärnans funktioner och behov för att förbättra beslutsfattande, betona vikten av emotionellt ledarskap och hjälper dig att skapa en balanserad arbetsmiljö som främjar kreativitet och välbefinnande.

Vårt utbildningsinnehåll:

Hjärnans behov: Förstå hur hjärnan fungerar och vilka behov den har för att fatta bättre beslut och hantera stress.

Emotionellt ledarskap: Lär dig att integrera känslor och empati i ditt ledarskap för att skapa starkare relationer och öka medarbetarnas engagemang.

Balanserad arbetsmiljö: Upptäck hur du kan skapa en arbetsmiljö som främjar både kreativitet och välbefinnande, vilket i sin tur ökar produktiviteten.

Självledarskap: Förstå vikten av att leda dig själv effektivt för att kunna leda andra på ett framgångsrikt sätt.

Socialt kapital: Lär dig att bygga starka relationer och ett positivt socialt kapital som skapar en hållbar arbetsmiljö med minskad oro, rädsla och sjukfrånvaro.

Resultat av utbildningen:

Efter att ha genomgått vår utbildning ”Hjärnan på Jobbet” kommer du att vara rustad med de kunskaper och verktyg som behövs för att leda i en komplex och föränderlig arbetsvärld. Du kommer att kunna skapa en arbetsmiljö som främjar både trivsel och resultat, samtidigt som du minskar negativa påverkningar som oro och sjukfrånvaro.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt