logo
Nav opener icon

Hur blir du en innovativ ledare?

Den accelererande förändringstakten och verksamheters ökande komplexitet kräver originella svar på nya utmaningar mycket mer frekvent än någonsin tidigare. Sannolikt är även att vår överlevnad som art, är helt beroende av nya kreativa lösningar och framsteg. Här har både ledare och medarbetare ett ansvar att axla.

nyhet

2023.03.11

Få tvivlar på det faktum att innovation är en förutsättning för att organisationer ska utvecklas och överleva i en global marknad. Den accelererande förändringstakten och verksamheters ökande komplexitet kräver originella svar på nya utmaningar mycket mer frekvent än någonsin tidigare. Sannolikt är även att vår överlevnad som art, är helt beroende av nya kreativa lösningar och framsteg. Här har både ledare och medarbetare ett ansvar att axla.

Det här inlägget av chefsutvecklare Magnus Quensel syftar till att du som ledare och medarbetare ska få en bättre bild av vad innovation är, hur du skapar en kultur som främjar nytänkande och avslutningsvis får du 10 praktiska steg för hur du kan accelerera din egen och din organisations innovativa potential.

Det finns en teoretisk förståelse kring att kreativitet är viktigt och i de flesta verksamhetsplaner stöter man på ”buzzwords” som innovativ produkt- och tjänsteutveckling, men få ledare vet hur man i praktiken skapar en innovativ kultur. Enligt IBM 2010 Global CEO Study är förmågan att förkroppsliga kreativt ledarskap en av de viktigaste egenskaperna för framtida ledare och samtidigt upplever 69 procent av ledare att de inte besitter relevanta verktyg och kunskaper.

Vad är kreativitet?

Många av oss sätter likhetstecken mellan kreativitet och konstnärliga aktiviteter som att kunna måla, skulptera eller skriva musik. Men på samma sätt som IQ bara är en av flera olika intelligenser som vi människor besitter är konstnärlighet endast ett av många sätt att vara kreativ på.

En vanlig definition av kreativitet är förmågan att ta kunskap som redan finns och stoppa in den in i ett nytt sammanhang, för att ta fram nya möjliga resultat. Till skillnad från fantasi som uteslutande är en kognitiv process så leder kreativitet alltid till ett resultat eller en produkt. Vi besitter alla kreativa förmågor och den senaste forskningen inom psykologi, utbildning och neurovetenskap visar att de utan tvekan kan praktiseras och stärkas. Teresa Amabile, professor på Harvard University, beskriver de förmågor vi kan träna upp genom en 3-komponentsmodell bestående av Kunskap, Inre motivation och Kreativt Tänkande.

Kunskap

Kunskap handlar om faktakunskap, tekniskt kunnande och uppgiftsbetonade färdigheter. När de flesta av oss ser ett äpple falla till marken, betyder det inte att vi plötsligt förstår tyngdlagen. Isaac Newton däremot kunde koppla ihop händelsen av det fallande äpplet med sin tidigare djupa erfarenhet, för att den banbrytande insikten om gravitation skulle infinna sig. I vår arbetsvardag handlar det om att medarbetare och team behöver ges tid för det som författaren och professorn Cal Newport kallar för Deep Work, det vill säga ostörd tid utan distraktioner för att arbeta med komplexa uppgifter. Men det handlar även om att uppmuntra en attityd av att söka ny stimuli, nya upplevelser, nya bekantskaper och ny information. Det är ingen slump att företag som 3M och Google låter sina anställda använda en del av sin arbetstid till att arbeta med ett personligt projekt som ligger utanför deras dagliga uppgifter och som ibland involverar helt andra delar av organisationen.

Motivation

Inifrån styrd motivation innebär att individen drivs av ett genuint intresse och engagemang för sin arbetsuppgift. Här har du som ledare en uppgift att se till att rätt person hamnar på rätt plats, så att relevanta kompetenser och styrkor kan används på bästa sätt. En bra fråga att ställa på medarbetarsamtalen, är om medarbetaren uppfattar att hen får använda sina kunskaper och färdigheter till fullo och på vilket sätt hen vill bidra mer med sina inneboende styrkor och egenskaper. Då skapar du både motivation, delaktighet och engagemang.

Kreativt tänkande

Kreativt tänkande syftar till förmågan att utforska alternativa lösningar och se problem ur ett nytt perspektiv. Keith Sawyer, en av världens ledande experter inom kreativitet, beskriver den kreativa processen genom 8 olika steg. I stegen Think och Play kopplar vi på ett öppet mindset och brainstormar fram idéer. Det är viktigt att du som ledare har skapat ett tillitsfullt utrymme där alla vågar komma med idéer utan risken att bli dömd eller kritiserad. En bra påminnelse är att stora innovationer såsom penicillin, post-it lappar och Cornflakes, alla är resultat av misslyckanden. Forskning visar på att det finns en stark koppling mellan en lyckad innovation och antalet idéer som ursprungligen togs fram.

Olika typer av kreativt tänkande

Vi människor är som bekant olika och olika typer av innovation kräver olika typer av tänkande. Martin Seligman och Gabriella Rosen Kellerman, författarna av boken Tomorrowmind, delar upp kreativt tänkande i fyra olika typer;

 • Integration: att visa att två saker som verkar olika faktiskt är lika,

 • Splitting: att se hur saker som ser likadana ut faktiskt är olika eller mer användbara uppdelade i delar,

 • Figure-ground reversal: att inse att det avgörande inte finns i förgrunden utan i bakgrunden,

 • Distal thinking: att föreställa sig saker som är väldigt annorlunda än här och nu.

Ett tydligt exempel på Integration är när Apple insåg hur olika produkter såsom kameror, telefoner och musikspelare i mångt och mycket byggde på samma tekniker och funktioner, och därför kunde integreras till en enhet. Smartphone är en av vår tids mest innovativa och framgångsrika produkter. Många typer av produktdifferentieringar av en redan existerande produkt eller tjänst är exempel på Splitting. Ett spännande exempel på Figure-ground reversal är företaget Slack som utvecklade en applikation för att kommunicera internt på företaget. Den egentliga affärsidén (videospel) dog ut medan kommunikationsapplikationen såldes tre år senare för 28 miljarder dollar. Till sist så är Distal thinking förmågan att få konsumenter att ta till sig en innovation som är helt annorlunda än hur vi ser på världen idag. Ett exempel är hur Tesla stegvis utvecklar funktioner som tar oss närmare idén om att i framtiden färdas i helt självkörande bilar.

5 tips för att skapa en innovativ kultur

Du kan inte planera för när och var innovation ska ske, men som ledare kan du främja en miljö där idéer får blomstra. Eller som Warren Bennis uttrycker det, ”Det finns två sätt att vara kreativ på. Man kan sjunga och dansa. Eller så kan man skapa en miljö där sångare och dansare kan blomstra”. Följande 5 tips är exempel på verktyg och attityder som du kan anamma, som genomsyrar innovativa organisationer.

 • Skapa tillit och en varm, samarbetande miljö. Undvik dömande. I Silicon Valley har det blivit populärt att fira månadens ”screw up of the month” för att ge signalen inte bara att misslyckande är tillåtet utan att innovation och mod värdesätts.

 • Undvik hierarkiska strukturer och främja bottom-up kommunikation samt korslärande. Hur kan du få medarbetare och ledare från olika avdelningar att mötas – även spontant? Hur kan du koppla ihop idéer och människor på nya sätt?

 • Var personlig och ta med mer av den du är på jobbet vilket gör att du uppmuntrar dina medarbetare att göra likadant. Det handlar om att skapa tillit, engagemang och passion.

 • Upptäck nyckelförmågorna i den kreativa organisationen. Släpp loss små kreativa team för att driva modiga idéer som svar på utmaningar.

 • Ge positiv feedback. Lägg märke till när dina medarbetare kommer med idéer även i det lilla. Uppmuntra! Inspirera till tron att kreativ handling är möjlig.

5 tips för att låta din egen kreativitet blomstra

 • Skapa ”white space” i din kalender. Tid utan fasta uppgifter då du kan låta ditt sinne vandra fritt och ta in nya kunskaper, människor och insikter som ligger utanför dina direkta arbetsuppgifter.

 • Omformulera utmaningen. En särskilt effektiv teknik för att tydligt ta sig an en utmaning är att formulera problem som frågor. När vi tittar på problem på det traditionella sättet (t.ex. ”Det finns inga pengar i budgeten”), fastnar vi eftersom vår hjärna söker bevis för att stödja påståendet. Men när vi formulerar problem som frågor som börjar med något som ”Hur man . . . ” eller ”Hur kan vi . . . ” (t.ex. ”Hur kan vi minska kostnaderna?” eller ”Hur kan vi omfördela budgeten?”), då triggar vi naturligt våra hjärnor att börja lösa problemet, snarare än att förstärka det. Detta subtila språkskifte inbjuder automatiskt till lösningar.

 • Gör något nytt varje vecka. Besök ett nytt museum, fika i en ny stad, prata med någon som du normalt inte skulle prata med. Vem på kontoret brukar du vanligtvis inte samtala med?

 • Angela Duckworth som myntade begreppet Grit har sagt att “Creative magic doesn’t come by doing the same thing in the same place every day”. Gör något nytt varje vecka som ger din kreativitet näring.

Öva på Mindfulness. Låt nyfikenhet och ickedömande vara ledord. Träna på att lyssna på dina kollegor och nära och kära utan att komma med lösningar eller svar. Eller för att citera Einstein: “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”

Förhoppningsvis har du fått en större förståelse för den kreativa processen och hur du kan skapa en innovativ kultur på ditt företag. Vill du veta mer om hur du kan ta konkreta steg för att arbeta med innovation in din organisation så har KC Group flera konsulter som kan hjälpa er både med innovativa kulturförflyttningar och konkreta workshops för att lära er kreativa verktyg som ni kan använda på de handfasta utmaningar som ni står inför.

av Magnus Quensel
Chefscoach, chefsutvecklare & utbildare

 

Magnus Quensel, är i grunden beteendevetare. Han är också Professional Certified Coach (PCC) och utbildare på KC Group med specialistområden inom Coaching, Mindfulness, Självledarskap och Flow.

Lästips

Amabile, T. m.fl. (2018). Purpose, Meaning, and Passion. (HBR Emotional Intelligence Series). Harvard Business Review Press.


Keith Sawyer (2013). Zig Zag:The Surprising Path to Greater Creativity. Jossey-Bass.


Seligman, M. & Rosen Kellerman, G. (2023). Tomorrowmind. Atria Books.

 

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt