logo
Nav opener icon

ProAct

Företag som bygger friskfaktorer och motverkar risk för ohälsa kan som kund till KC Group få tillbaka 50% av kostnaden upp till 200 000 kr i bidrag/år, för hälsofrämjande insatser och tjänster som förbättrar arbetsmiljö.

nyhet

2024.02.09

Framgångsrika företag och organisationer börjar i välmående medarbetare. Flera studier visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas av väl utvecklade friskfaktorer. Forskning visar också att en genomtänkt strategi på organisationsnivå och tidiga åtgärder för att förebygga ohälsa har stor betydelse för hur vi mår på jobbet.

Svenska staten ger via Försäkringskassan ekonomiskt bidrag till företag och organisationer som väljer att satsa på välmående chefer och medarbetare. Som kund till KC Group får ni 50% av kostnaden tillbaka, upp till 200 000 kr i bidrag/år, för hälsofrämjande insatser och tjänster som förbättrar arbetsmiljö.

KC Group har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med stressreducerande och hälsofrämjande utvecklingsinsatser för chefer och medarbetare. Tillsammans med er skapar vi god hälsa, högre engagemang och bättre produktivitet.

Vilka insatser för bidrag

Stöd i att hantera stress, konflikter och/eller en kris. Coaching, handledning, samtalsstöd som proaktiv insats, och stöd eller rehabiliterande insatser efter sjukskrivning. Hjälp att se över arbetsmiljö, strukturer och/eller arbetsuppgifter

Du som arbetsgivare bedömer själv när chef eller medarbetare befinner sig i riskzonen och är i behov av stödinsats.

Tjänsterna inbegriper inte behandling, vård eller stöd under pågående sjukskrivning.

Vår process

1.Matcha
Strukturerat och kartläggande samtal för att säkerställa matchning mot rätt konsult eller konsultteam.

2. Utreda
Analys av behov och orsakssamband. Presentation av åtgärdsförslag samt offert.

3. Genomföra
Genomförande av insats/er med regelbundna avstämningar.

4. Planera
Detaljplanering och initiering av överenskommen insats.

5. Följa upp
Uppföljning och kompletterande insatser, eller avslutning och utvärdering.

Så här går ansökan till

Ansökan till Försäkringskassan för att få tillbaka 50% av kostnader upp till ett värde av 400 000 kr per år är enkel. Vi hjälper gärna till utan extra kostnad. Som leverantör redovisar vi genomförda insatser på ett underlag som ni bifogar till er
ansökan direkt på Försäkringskassans hemsida.

När du som arbetsgivare anlitar KC Group får ni av Försäkringskassan tillbaka upp till 10 000 kr/medarbetare och 200 000 kr totalt per år. KC Group är en av få konsultföretag i Sverige med inriktning mot chef- & medarbetarutveckling som blivit godkända anordnare av
dessa insatser på individ-, grupp- och organisation.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt