logo
Nav opener icon

Vi stärker TEAMET

KC Group har tagit fram konceptet " VI stärker TEAMET" som bidrar till att identifiera och bygga friskfaktorer, öka trivsel och minska konflikter. Det i sin tur skapar psykologisk trygghet och ett team med tillit till varandra. För verksamheter inom vård och omsorg är insatsen berättigad för statsbidrag.

nyhet

2023.05.09

I processen har vi fokus på att:

  • Skapa en positiv arbetskultur som handlar om att välkomna alla att bidra. Främja en öppen kommunikation.

  • Definiera vad som är förbättringsområden och sätta mål med önskat läge.

  • Främja samarbete och skapa en känsla av att alla arbetar tillsammans och delar information samt idéer.

  • Skapa möjligheter för teamet att lära känna varandra utanför arbetet.

  • Bygga tillit genom att skapa en miljö där det är okey att vara sig själv och att man kan lita på varandra. En grupp som är sammansvetsad har tillit till varandra.

Nedan presenteras konceptet steg för steg:

 

1. Nulägesanalys – digital kartläggning genomförs där samtliga medarbetare i teamet, individuellt och anonymt, får svara på öppna frågeställningar om sin arbetssituation. Svaren sammanställs till en nulägesbeskrivning som visuellt presenterar de fokusområden som teamets medarbetare ser som utvecklingsområden.

 

2. Presentation av nulägesanalys – Handlingsplan. Teamet och chefen skapar en handlingsplan utifrån de förbättringsområden som kommit fram i nulägesanalysen. Det blir en gemensam och förankrad handlingsplan där chefen är en del av teamet och inte ensam gör jobbet.

 

3. Uppföljning – Handlingsplan. Kompetensutveckling samt verktyg som stödjer teamets förbättringsarbete. Här har även ni en möjlighet att komma med input på vidare kompetensutveckling utifrån teamets utvecklingsplan. Vårt förslag är förändringsarbete, kommunikation och värdegrund och medledarskap i arbetet för ett hållbart arbetsliv.

 

4. Chefen får stöd före och efter utvecklingsdagarna i förbättringsledning.

 

Insatsen är förenlig med Suntarbetslivs friskfaktorer, rättvis och transparent, handlar om ledarskap, delaktighet och kommunikation. Under dagarna är det teamet som tillsammans gör prioriteringar och tar ansvar för dem. Det ger kompetensutveckling som gör det systematiska arbetsmiljöarbetet enklare.

 

Insatsen utgör inte ännu en ”pålaga” för närmaste chef. Den är tvärtom ett stort stöd i pågående arbetsmiljöarbete. Chefens insats under dessa dagar är att delta på lika villkor som övriga i teamet.

 

Vill du veta mer om hur du kan använda insatsen i din verksamhet för att skapa välmående och effektiva team. Ta kontakt med med oss!

 

 

Kontakt

 

Projektansvarig Elisabeth Adriansson Sandberg

Tel: 070 20 00 314 Mail: elisabeth@kc-group.se

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt