logo
Nav opener icon

Diplomerad karriärcoach för coacher

Utbildningen riktar sig till erfarna coacher inom karriärutveckling som vill arbeta med att vägleda klienter i att hitta sysselsättning, karriärväxling, hantera karriärdilemman och förändringar inom yrkeslivet.

nyhet

2024.01.15

Utbildningen är för dig som arbetar med coaching eller likande.  För dig som är ICF Coach så erhålls 9 RD poäng och 20 CCE.

 

Utvecklingsmål för deltagarna

Utökad kompetens inom karriärplanering

Verktygslåda och metodik inom karriärcoaching och självinventering som stödjer en process som går Inåt, Utåt och Framåt.

Djupare självinsikt att se sina styrkor och utvecklingsområden hos sig själv

Kunskap om hur ICF´s etiska riktlinjer går in i Karriärcoaching

Se hinder, begränsande övertygelser och skav

Färdigheter att hantera olika situationer, svåra samtal och deltagare

Baskunskaper kring rekryterings- och ansökningsprocesser

Inspiration till personlig och professionell utveckling

 

Pedagogik – Newstartmetoden

Du blir utbildad i  Newstartmetoden som är en strukturerad steg för stegprocess och bygger på momenten Inåt, Utåt, Framåt.

Du kommer få tillgång till kortlekar och andra verktyg som ingår i metoden.

 

Utbildningsinnehåll

Modul 1–2. Inåt

ICF och karriärcoachning – karriärverktyg/metodik (kortlekar som verktyg)

Värderingar – intressen – kompetens – arbetsområden

Rollen som karriärcoach – klientupplägg distans – provklient

Modul 3. Utåt

ICF – framtidsvision – ta med inåt i utåt –målverktyg

Alternativa utvecklingsvägar – informationsintervjuer – nätverk

Modul 4 – 5. Framåt

ICF – övertygelser – hinder – svåra samtal – begränsande tankar, stress

Verktygslådan med metoder – varumärke

CV och ansökningsbrev – klientmöten – handlingsplan – intervjuträning – utvecklingsplan

 

Praktisk information

Vi utbildar främst digitalt men erbjuder även kurser som är hybridlösningar för de som önskar på förfrågan.

Utbildningen är upplagd på 5 moduler som vardera är 3 timmar. Beräkna även tid för hemuppgifter mellan modulerna, duo eller triadcoaching samt provklient.

Pris: 14 900 kr ex moms

För mer information eller intresseanmälan kontakta: anna.svard@kc-group.se 

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow