logo
Nav opener icon

Skräddarsydda ledarutvecklings­program

Våra skräddarsydda ledarutvecklingsprogram är utformade utifrån er verksamhets behov av ledarskapsutveckling.

nyhet

2023.10.06

För att kartlägga utvecklingsbehovet gör vi en kompetens- och kunskapsinventering som utgår ifrån era övergripande mål, strategier och chefskriterier. Utifrån det inkommer vi med förslag.

Om ni redan har gjort en inventering av behoven så skapar vi programmet enligt era önskemål.

Vi erbjuder en mängd olika ledarutvecklingsmoduler som kan kombineras på ett sätt som bäst tillgodoser era kompetensbehov. Tillsammans bygger vi ett skräddarsytt program som kan inkludera en eller flera moduler.

I våra program använder vi teorier, metoder och verktyg som är forskningsbaserade och väl beprövade. Vi utgår alltid från deltagarnas verklighet, programmen fokuserar på praktisk träning och reflektion.

Exempel på moduler:

Att leda sig själv: Utveckling av personlig effektivitet och självledarskap.

Att leda grupp/team: Teamutveckling och effektivt ledarskap inom en grupp.

Fördjupade samtalstekniker: Kommunikation och relationsskapande genom fördjupade samtal.

Kommunikativt ledarskap: Effektiv kommunikation som ett ledningsverktyg.

Coachande ledarskap: Att använda coachningsmetoder för att utveckla medarbetare.

Feedforward: Att ge och ta emot konstruktiv feedback för utveckling.

Presentationsteknik: Att utveckla förmågan att kommunicera och presentera med övertygelse.

Personlig effektivitet: Tidshantering och organisatoriska färdigheter för ökad produktivitet.

Konflikthantering: Att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt inom teamet.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt